Họ và tên: GV. Hoàng Xuân Quế
Email: 
Thông tin chung: 

Danh hiệu:

  •   Bằng Khen của Bộ Trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo năm 2007. 
  •   Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính năm 2008 
  •   Bằng khen của Ngân hàng Nhà nước. 
  •   Giấy khen của hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
  •   Giấy khen của Hiệu trưởng hàng năm về Nghiên cứu Khoa học sinh viên. Nhiều giấy khen và cờ thi đua khác về đào tạo, NCKH, phong trào thanh niên và công tác đoàn. 
  •   Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (3 năm liên tục)

Lĩnh vực chuyên môn: Tài chính Ngân hàng

Lĩnh vực chuyên môn: 
Tài chính Ngân hàng
Công trình khoa học: 
1. Hoàn thiện hoạt động thanh tra – giám sát của NHNNVN theo hướng cảnh báo sớm. Cấp Bộ, 2010
2. Đề tài cấp bộ của Bộ Công thương. Cấp Bộ, 2009
3. Đề tài nhánh của đề tài trọng điểm cấp Nhà nước. Cấp Nhà nước, 2008
4. Giải pháp huy động vốn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho tỉnh Yên Bái trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Cấp tỉnh, 2007.
5. Giải pháp phát triển và dịch vụ tài chính ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam. Cấp Bộ, 2006
6. Thuế trong lĩnh vực đất đai góp phần bình ổn và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam. Cấp Bộ, 2006
Giáo trình, Sách chuyển khảo: 
Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương. NXB Thống kê, 200
Bàn về các công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ ở Việt nam hiện nay. NXB Thống kê, 200
Nghiệp vụ thanh toán quốc tế. NXB Lao động Xã hội, 2006. Đồng tác giả
Tổng kết kinh tế Việt nam 2001 – 2005- Lý luận và thực tiễn. NXB ĐHKTQD, 2006. Đồng tác giả
Kinh tế Việt nam. NXB Lý luận chính trị, 2007. Đồng tác giả
Bài viết cho hội nghị, hội thảo khoa học: 
1. Giải pháp kích cầu đối với doanh nghiệp cần được thực hiện linh hoạt và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách kinh tế vĩ mô. Hội thảo khoa học quốc gia: Ngăn chặn suy giảm kinh tế Việt Nam do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban kinh tế Quốc hôi đồng tổ chức tháng 05/ 2009
2. Diễn biến lãi suất và khó khăn về vốn đối với doanh nghiệp. Hội thảo khoa học về “Khó khăn thách thức do biến động kinh tế vĩ mô và đề xuất của doanh nghiệp Việt Nam” do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban kinh tế Quốc hôi đồng tổ chức tháng 10/2008.
3. Đổi mới hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thành tựu và vấn đề đặt ra. Hội thảo khoa học về “Kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới – Lý luận và thực tiễn” do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tháng 10/2006.
Bài viết đăng trong tạp chí khoa học: 
1. Cần phối hợp chặt chẽ các chính sách và thực hiện linh hoạt các giải pháp kích cầu đối với doanh nghiệp. Tạp chí Thị trường tài chính – tiền tệ, số 06/ 2009.
2. Bàn về chính sách hỗ trợ lãI suất vốn vay ngân hàng nhằm chống suy giảm kinh tế. Tạp chí nghiên cứu Tài chính – kế toán. Số 06/2009
3. Bàn về các giải pháp kích cầu đối với doanh nghiệp của Chính phủ Việt Nam hiện nay. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số tháng 06/2009
4. Nguồn kiều hối chuyển về nước tăng mạnh và xử lý trong điều hành chính sách tiền tệ. Tạp chí thị trường tài chính – tiền tệ, số 1 + 2 / 2008
Cắt giảm lãi suất chủ đạo đểvốn ngân hàng tiếp cận được với doanh nghiệp. Tạp chí Thị trường tài chính – tiền tệ số 22/ 2008
5. LãI suất cho vay có xu hướng giảm nhẹ đồng loạt và một số hoạt động tín dụng đang được phục hồi. Tạp chí Thị trường Tài chính – Tiền tệ, số 18/ 2008.
7. Điều hành chính sách tiền tệ khi nguồn kiều hối tăng mạnh. Tạp chí Thuế Nhà nước số tháng 01/2008.
8. Tiến độ tăng vốn của các Ngân hàng thương mại: chặng nước rút. Tạp chí Thuế Nhà nước số tháng 10/2008
9. Cắt giảm lãi suất cho vay: Liệu vốn ngân hàng có đến được với doanh nghiệp? Tạp chí Thuế Nhà nước số tháng 11/2008
10. Thị trường chứng khoánViệt Nam năm 2006 và vai trò của các ngân hàng thương mại. Tạp chí ngân hàng số 02/ 2007
11. Phát triển thị trường chứng khoán Việt nam. Tạp chí khoa học & Đào tạo Ngân hàng. Số 1 + 2 / 2007
12. Một số giải pháp, chính sách thúc đẩy thị trường cổ phiếu Việt Nam phát triển lành mạnh trong thời gian tới. Tạp chí Quản lý kinh tế. Số 3 + 4/ 2007
Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam chưa phản ánh thực chất nợ xấu của ngân hàng thương mại. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số tháng 06/ 2007.
14. Vai trò của vàng và kiều hối trong điều hành chính sách tiền tệ ở nước ta hiện nay. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số tháng 08/ 2007
15. Sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, thực trạng và giải pháp. Tạp chí nghiên cứu kinh tế. Số 10 / 2007
Vì sao thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến bất thường từ đầu năm đến nay. Tạp chí kinh tế và dự báo số 08/ 2007
17. Giải pháp về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong thời gian tới ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số tháng 01/ 2006.
18. Diễn biến lãi suất ngoại tệ và giải pháp kinh doanh của ngân hàng thương mại. Tạp chí thị trường tài chính – tiền tệ, số 9 + 10/2006.
19. Chính sách tài chính - tiền tệ thúc đẩy phát triển nông nghiệp - nông thôn theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số tháng 04/ 2006.
Bàn về dịch vụ tài chính của Ngân hàng thương mại. Tạp chí nghiên cứu tài chính – kế toán, số 05 / 2006
Các ngân hàng thương mại cạnh tranh thu hút tiền gửi không cần tăng cao lãi suất. Tạp chí thị trường tài chính – tiền tệ số 10 / 2006
Huy động vốn qua kênh ngân hàng thương mại đầu tư cho phát triển kinh tế. Tạp chí công nghiệp số 05/2006
23. Cần có giải pháp tổng hợp và đồng bộ huy động vốn cho phát triển điện lực. Tạp chí kinh tế và dự báo, số 05 / 2006
24. Về hoạt động thanh toán Quốc tế và kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Ngân hàng, số 16/ 2006
Lạm bàn về bài toán đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí thương mại số 05 / 2006
26. Thị trường xăng dầu diễn biến phức tạp tác động về tài chính và giải pháp. Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 05/ 2006.
Kinh nghiệm đào tạo sau đại học: 
 Đã hướng dẫn 22 CHV bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ